Het koor

Wij zijn een klein en enthousiast koor. Met zang en muziek willen we ons geloof in en onze liefde voor God uitdragen. Bij onze oprichting in 2009 hebben we gekozen voor de naam ReTurn. ReTurn wil zeggen: keer om. Ga terug naar de Heer. Dit is gebaseerd op Jeremia 24 vers 7: “Ik geef hun het inzicht dat ik de Heer ben; als ze met heel hun hart naar mij terugkeren, zullen zij mijn volk zijn en zal ik hun God zijn.”
Als ‘T’ in ReTurn staat in ons logo een kruis. Dat verwijst naar het kruis van Jezus. Dat is onze boodschap: ga terug naar de Heer via het kruis van Jezus!

Ons repertoire is heel divers, van klassiek via Opwekking tot black gospel. Door gevarieerde nummers qua muziekstijl en tempo én doordat we bij veel nummers een choreografie hebben kunnen we een afwisselend programma bieden. We treden vaak op met een band, maar soms ook met alleen piano. Onze optredens zijn bij voorkeur op verschillende en bijzondere locaties en evenementen, zoals bijvoorbeeld in een gevangenis, op een congres in het Beatrixtheater, tijdens een kerstborrel in een hotel, in de openlucht op een kerstmarkt, op een bruiloft of bij een begrafenis.